Projektexempel

Markbygden Vindkraftpark

I Markbygden etableras just nu Europas största landbaserade vindkraftspark. Fullt utbyggd år 2025 kommer parken uppskattningsvis att innehålla 700-800 vindkraftverk. Utvecklingen går mot att det blir färre och högre verk med större effekt.

Vårt uppdrag:
Krossa material till fundament och framkomliga vägar för att byggnationerna skulle kunna genomföras.

Gidmarks

Gidmarks har varit ett familjeföretag men ägs idag av Örnfrakt som förvärvade samtliga aktier i bolagen. Deras täkter ligger i Idbyn, Gerdal, Hössjö och Hemling. Kunderna är både stora byggföretag och privatkunder som behöver ett lass grus till infarten.

Vårt uppdrag:
Krossning av berg i Hemling som levereras till Strängbetong, Sveriges ledande stombyggnadsföretag, som använder underlaget till bland annat järnvägsbyggnationer.

Northwolt

Northvolt AB, svenskt företag som bygger en fabrik i Bergsbyn, Skellefteå kommun för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi.

Vårt uppdrag:
Delaktiga i projektet genom krossning och sortering där det framtagna materialet bland annat användes till fabrikens grund, vägar och betongmaterial.